Referencie

Referencie

Rok 2016

Domov sociálnych služieb Rozsutec, Bratislava  (postele, matrace)
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA (postele, zábrany,  matrace, zásteny, kartotéky)
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tornaľa (matrace)
“KREATIV” ZSS KLASOV (matrace)

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica (zábrany)
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nitra (stojan na roztoky, kreslá, postele)
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky (nástrojové stolíky, vyšetrovacie lehátka)
Fakultná nemocnica Trenčín (nástrojové stolíky, lavičky, stoličky)
Fakultná nemocnica Trnava (nástrojové stolíky, prebaľovacie stoly, vyšetrovacie lehátka)
Nemocnica Košice-Šaca a.s. Košice (zásteny, nástrojové stolíky, stolíky k lôžku)
Nemocnica svätého Michala, a.s. (zásteny, stoličky)
Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Bojnice (lavičky)
Nemocnica s poliklinikou, Galanta (zábrany)
Nemocnica arm.gen. L.Svobodu Svidník, a.s. (lehátka)
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (vyšetrovacie lehátka)
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., (stoličky)
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. (stoličky, ošetrovacie lôžka, hrazdy, matrace, lehátka)
Onkologický ústav sv.Alžbety  s.r.o. (nástrojové stolíky)

ŠTÍBOR – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica (postele, matrace)
INTERKLINIK CHIR s.r.o. (nástrojové stolíky)
Nefro-dialyzačné centrum, s.r.o. Martin (postele)
FMC – dialyzačné služby s.r.o. Piešťany (postele, nástrojové stolíky, stolíky k lôžku)
Neurologická ambulancia Trenčín s.r.o. (stolík nástrojový)
B.Braun Avitum s.r.o. (matrace, vozík na kyslíkové fľaše)

Rok 2015

Fakultná nemocnica Trnava  (zásteny)
Fakultná nemocnica Trenčín (zásteny, lavičky, nástrojové stolíky, vitríny)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nitra (kreslá, postele, infúzne stojany, vitríny)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (vozíky na prádlo, lavičky, preväzové vozíky)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (nemocničná vitrína)
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica (zábrany)
Nemocnica s poliklinikou Galanta (zábrany)
Nemocnica arm.gen. L.Svobodu Svidník, a.s. (vyšetrovacie lehátka)
Nemocnice s poliklinikami n.o. Topoľčany (transportné lehátko)
Onkologický ústav sv.Alžbety  s.r.o. (kreslo, zásteny)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Bratislava (zásteny, lehátka)
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o. Nitra (nástrojové stolíky,  vitrína, transportné lehátko, kreslá)
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (matrace, postele)
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.  Košice (nástrojové stolíky)
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. (transportné lehátko, kreslo, postele, matrace)
Detské ARO Košice – občianske združenie Košice (nočné stolíky)
Združenie na pomoc onkologickým pacientom Trnava (vyšetrovacie lehátka)

Centrum sociálnych služieb, Trenčín (zásteny)
Centrum soc. služieb pre starších občanov Samaritán, Galanta (postele, matrace)
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tornaľa (matrace)
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA (zábrany)
“KREATIV” ZSS KLASOV (matrace)
“V KAŠTIELI”   Zariadenie sociálnych služieb, Horné Obdokovce (matrace)

B.Braun Avitum s.r.o. (matrace, infúzny stojan)
FMC – dialyzačné služby s.r.o. (nástrojové stolíky, stolíky k lôžku, infúzne stojany)
Stredná zdravotnícka škola Žilina (príručné stolík, preväzový stolík)
VITALITA n.o. Lehnice (nástrojové stolíky, vozík na rozvoz stravy)
ONKOMED BB, s.r.o. Banská Bystrica (kreslá, infúzne stojany, vyšetrovacie lehátka, zásteny)