Servis produktov

Záručný a pozáručný servis

Na výrobky poskytujeme kompletný záručný servis 2 roky. Pozáručný servis sa zaväzujeme poskytovať minimálne po dobu 10 rokov od dodania.

 

Záručný a pozáručný servis sa snažíme vykonávať v čo najkratších termínoch od nahlásenia. Väčšinou je servis vykonávaný priamo u zákaznika.  Ak servis vyžaduje náročnejší zásah vykonávame ho v servisnom stredisku firmy.